Nuorten verkkodemokratiopalvelu Aloitekanava.fi

aloitekanava

Aloitekanava.fi on vuorovaikutteinen verkkodemokratiapalvelu, joka toimii nuorten omana vaikuttamiskanavana sekä kuntien välineenä kuulla nuoria.

Aloitekanavassa nuoret ideoivat aloitteita omatoimisesti. Nuoren rekisteröidyttyä kunnan omaan aloitekanavaan, hän pääsee esittämään ideansa ja kommentoimaan muiden ideoita. Kommentointi- ja äänestysvaiheiden myötä ideasta muotoutuu aloite, joka toimitetaan asiasta vastaaville tahoille jatkokäsittelyyn. Suomenniemellä kyseinen taho on tavallisesti kunnanhallitus. Suomenniemen kunnan puolelta kanavan moderaattorina toimii vapaa-aikatoimi.

Ideointi ja kommentointi voi tapahtua kouluissa, oppilaitoksissa, harrastusympäristöissä, nuorisotaloilla tai itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Aloitekanavaa vaikuttamisvälineenä voivat hyödyntää yksittäisten nuorten lisäksi mm. järjestöt, erilaiset toimintaryhmät, luokat tai nuorten vaikuttajaryhmät.

Tutustu aloitekanavaan ja vaikuta!

 

Aloitekanava.fi
 • mikkeli

  mikkeli
 • mikkelisosterv

  mikkelisosterv
 • visitmikkeli

  visitmikkeli
 • gosaimaa

  gosaimaa
 • tapahtumat

  tapahtumat
 • suomi.fi

  suomi.fi
 • infopankki

  infopankki