Lapset ja nuoret

Varhaiskasvatus
Lasten päivähoitoa tarjotaan Suomenniemellä Päiväkoti Kilikellossa.

Lemmikit -ryhmä (alle 3-vuotiaat) sekä Esikot (3-6-vuotiaiden ryhmä) toimivat osoitteessa
Venttiväylä 2, 52830 Suomenniemi.
puh. 040 735 6175

Päivähoitohakemus tulee jättää viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista. Työn tai opiskelun alkaessa äkillisesti hakemus tulee jättää viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Päivähoitopaikka pyritään kuitenkin myöntämään mahdollisimman nopeasti tarpeen ilmettyä.

Päivähoitomaksut määräytyvät seudullisten maksuperusteiden mukaan. Uudet maksuperusteet on otettu käyttöön 12.11.2012.

Hakemukset ja tiedustelut:
päiväkodinjohtaja Reetta Juopperi, puh. 040 707 9991

PÄIVÄHOITOHAKEMUS

Sähköinen päiväkotihakemus

 

Esiopetus
6-vuotiaiden lasten esiopetus järjestetään Suomenniemen koulussa.

Opettajana Mervi Havukainen, mervi.havukainen@edu.suomenniemi.fi
p. 0400 348 255 (opettajanhuone)

 

Neuvolat
Suomenniemeläisten neuvola toteutetaan Ristiinan terveysasemalla.
–    terveydenhoitaja Jaana Anttila, 044 794 5087
–    ajanvaraus ma – to klo 12 – 13.

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa Suomenniemen koululla kerran kuussa.
–    terveydenhoitaja Kaarina Kiri, 044 794 5060
–    yhteydenotot ma – pe klo 8 – 9.

 

Nuoristotila Nutu
Suomenniemi-talon yläkerrassa
Kirkonkyläntie 14
52830 Suomenniemi

Nuorisotilat avoinna pe-iltaisin klo 18-21 ajalla 1.1.-31.5. ja 1.9.-31.12.
Kerhotoiminnasta ja kesäajan aukioloista tiedotetaan erikseen.

 

Lastensuojelu
Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen edellä mainitut oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua.

Lapsiperheiden tukiyksikkö vastaa varhaisen tuen, lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun, perhetyön, nuorten vastaanottokoti Havurinteen, nuorten tuki- ja jälkihuoltopalveluiden, ennaltaehkäisevän päihdetyön, perheoikeudellisten palvelujen, nuorten palvelujen, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä neuvolapsykologin ja puheterapiapalveluiden toteuttamisesta.

Suomenniemeläisten tarvitsema lastensuojelutarpeen selvittely ja lastensuojelun sosiaalityö toteutetaan Mikkelin toimipisteestä käsin.   Pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (lastensuojeluilmoitus) voidaan tehdä kirjallisena tai suullisena (puhelimitse tai henkilökohtainen käynti) lastensuojeluun, Vilhonkatu 7-9, 50100 Mikkeli, (015) 1941 (vaihde).

Lastensuojelun virka-ajan päivystys: Nuorten vastaanottokoti Havurinne, 044 794 2394, arkisin klo 9 – 11 ja 12 – 15.

Lastenvalvojan palvelut (isyyden selvittäminen, huolto- ja tapaamissopimukset, elatussopimukset): ajanvaraus Mikkelin kaupungin vaihteen kautta (015) 1941 ma – pe klo 9 – 10.

 

Turvis-ryhmä
Suomenniemellä toimii yksityisten kuntalaisten aloitteesta sytynyt Turvis-ryhmä.  Ryhmän tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden olosuhteita Suomenniemellä ja toimia kasvatuksen tukena.  Toimintaan osallistuu varhaiskasvatuksen, koulun, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, seurakunnan, paikallisten yhdistysten edustajia sekä aktiiveja vanhempia.

Ryhmän tapaamiset ovat avoimia kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioista kiinnostuneille.  Ilmoittautumiset toimintaan tai ryhmän sähköpostirinkiin: paivi-kristiina.erola@mikkeli.fi

 

Aloitekanava.fi
Aloitekanava.fi on vuorovaikutteinen verkkodemokratiapalvelu, joka toimii nuorten omana vaikuttamiskanavana sekä yhtenä Suomenniemen kunnan tapana kuulla nuoria.

Aloitekanavassa nuoret ideoivat aloitteita omatoimisesti. Nuoren rekisteröidyttyä kunnan omaan aloitekanavaan, hän pääsee esittämään ideansa ja kommentoimaan muiden ideoita. Kommentointi- ja äänestysvaiheiden myötä ideasta muotoutuu aloite, joka toimitetaan asiasta vastaaville tahoille jatkokäsittelyyn. Suomenniemellä kyseinen taho on tavallisesti kunnanhallitus. Suomenniemen kunnan puolelta kanavan moderaattorina toimii vapaa-aikatoimi.

Tutustu aloitekanavaan ja vaikuta!

 

Aloitekanava.fi
Kela – Lapsiperheelle
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi
 • mikkeli

  mikkeli
 • mikkelisosterv

  mikkelisosterv
 • visitmikkeli

  visitmikkeli
 • gosaimaa

  gosaimaa
 • tapahtumat

  tapahtumat
 • suomi.fi

  suomi.fi
 • infopankki

  infopankki