Vesihuolto

Suomenniemen alueen vedenhankinta perustuu kokonaan pohjaveden hyväksikäyttöön.

Suomenniemen kirkonkylän alueella toimii vesi- ja viemärilaitos, joka palvelee noin 200 asukasta. Keskustaajaman vesihuoltolaitokseen kuuluu pohjavedenottamo, paineenkorotuslaitos ja jätevedenpuhdistamo.

Kauriansalmesta kirkonkylään rekennettiin siirtoviemäri ja vesiverkosto. Kauriansalmessa sijaitsee Koiralahden vedenottamo.

Muualla kunnan alueella toimivat kiinteistökohtaiset vedenottamot ja jätevedenkäsittelyjärjestelmät.

Mikkelin vesilaitos on alueen viranomainen 1.1.2013 alkaen.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus: Pohjavesialueet Suomenniemellä
Mikkelin vesilaitos
 • mikkeli

  mikkeli
 • mikkelisosterv

  mikkelisosterv
 • visitmikkeli

  visitmikkeli
 • gosaimaa

  gosaimaa
 • tapahtumat

  tapahtumat
 • suomi.fi

  suomi.fi
 • infopankki

  infopankki