Suomenniemen aluejohtokunta

Mikkelin kaupunginvaltuusto on valinnut 12.6.2017 Suomenniemen aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2017-2021 seitsemän (7) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä sekä nimennyt aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.Aluejohtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Kokospäivämäärät on päätetty vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja ne pidetään tarvittaessa ja jos käsiteltäviä asiota kertyy tarpeeksi. Kokouspäivä on pääasiassa kuukauden toinen tiistai.

Esityslistat ja pöytäkirjat 2013-2014

Pöytäkirja 13.01.2015
Pöytäkirja 10.03.2015
Pöytäkirja 14.04.2015
Pöytäkirja 12.5.2015
Pöytäkirja 09.06.2015
Pöytäkirja 11.8.2015
Pöytäkirja 13.10.2015
Pöytäkirja 10.11.2015
Pöytäkirja 08.12.2015

Pöytäkirja 12.01.2016
Pöytäkirja 09.02.2016
Pöytäkirja 12.04.2016
Pöytäkirja 14.06.2016
Pöytäkirja 09.08.2016
Pöytäkirja 15.09.2016
Pöytäkirja 8.11.2016
Pöytäkirja 13.12.2016

Pöytäkirja 14.02.2017
Pöytäkirja 02.05.2017

Ajankohtaiset aluejohtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa Mikkelin kaupungin sivuilla.


Asioiden vireillepano

Suomenniemen aluejohtokunnalle jätettävät avustushakemukset ja muut aloitteet toimitetaan noin kahta viikkoa ennen seuraavaa kokousta.

Avustusten hakeminen sähköisesti tämän linkin kautta

Avustusten hakeminen

Vuoden 2017 alkuvuoden avustukset
Aluejohtokunnat sekä kylien neuvottelukunta voivat vastaanottaa eri tahojen avustushakemuksia sekä myöntää avustuksia oman toimintasuunnitelmansa puitteissa entiseen tapaan huomioiden aluejohtokuntien sekä kylien neuvottelukuntien vuoden 2017 resurssit. Keväällä 2017 aluejohtokunnilta haetut, mutta uuden hallintorakenteen mukaisesti Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle jatkossa kuuluvat hakemukset käsittelee ennen 1.6.2017 Mikkelin kaupunginhallitus.

Avustukset 1.6.2017 jälkeen
Alueella olevat yhdistykset tms. hakevat avustukset aluejohtokunnalta, joka joko myöntää avustuksen tai siirtää sen Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle omalla kannanotollaan.
Ajankohdan 1.6.2017 jälkeen aluejohtokuntien alueille kuulumattomat kyläyhdistykset sekä kaupunginosaseurat hakevat vastaavat avustukset suoraan Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalta. Toiminta-avustukset (yleisavustukset) ovat jaossa uudella valtuustokaudella 1.6.2017 alkaen ja Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ilmoittaa hakuajasta erikseen.

Avustusten jakoperusteet 2017

 

Sähköinen avustushakemus
Kaikki aluejohtokunnan avustukset haetaan sähköisesti tämän linkin kautta
Kohdeavustushakemuslomake

Avustusten maksatus

Yhdistyksen täytyy toimittaa luotettavat selvitykset avustuksen käytöstä tapahtuman tai muun avustuksena olleen kohteen hankkeen päätyttyä.Tätä varten täydennetään oheinen selvitys avustuksen käytöstä sekä toimitetaan mahdolliset maksukuittikopiot. Selvitykset toimitetaan tekniselle sihteerille sähköpostitse tai kirjeitse.

Selvitys avustuksen käytöstä_ei tapahtuma
Selvitys avustuksen käytöstä tapahtuma

 

Varsinaiset jäsenet 2017-2021

1.Pakarinen Antti, puheenjohtaja, antti.tapio.pakarinen(at)gmail.com
2.Harmonen Helena
3.Rusakko Susanna, varapuheenjohtaja
4.Tarhonen Terttu
5.Kauria Kari
6.Korhonen Risto
7.Viitikka Ville

Henkilökohtaiset varajäsenet

1.Erola Päivi-Kristiina
2.Tiihonen Hannu
3.Kiiskinen Markku
4.Kurvinen Minna
5.Kauria Henna
6.Kontunen-Karhula Katri
7.Kiesilä Olli

Valmistelija               osallisuuskoordinaattori, Mikkelin kaupunki
Puheenjohtaja           Antti Pakarinen
Varapauheenjohtaja   Susanna Rusakko

Suomenniemen master plan -esiselvityshanke

Master plan_2014

 

 • mikkeli

  mikkeli
 • mikkelisosterv

  mikkelisosterv
 • visitmikkeli

  visitmikkeli
 • gosaimaa

  gosaimaa
 • tapahtumat

  tapahtumat
 • suomi.fi

  suomi.fi
 • infopankki

  infopankki